kontaktinser.at - kontaktní inzeráty pro Rakousko
hlavní stránka · přihlášení · jazyk · O kontaktinser.at · kontakt

Chraň tvou emailovou adresu

kontaktinser.atnabízí možnosti, abys odpovídal/a na kontaktní inzeráty, bez toho, abys uvedl/a tvoji emailovou adresu. To ti umožnuje komunikaci bez risika - teprve, když obě strany mají dost důvery, budou osobní data vyměněny.

stručně a výstížně

Tvoje emailová adresa nebude zveřejněna - ani v tom připadě pokud se na tebe obrátí jiní lidé a ani, když budeš odpovídat na emaily jiných lidí. Přesto můžeš dále pracovat s tvým emailovým programem a zpracovávat ostatní emaily.

V podrobnosti - vlastní zavázání kontaktu

Příjemce nevidí jako odesílatele tvých mailů tvůj uvedený email nýbrž mailbox domény @blindmail.kontaktinser.at. Odpovědi na tuto adresu budou automaticky přesměrovány - ale jenom jednu odpovědi na mail. Tímto se vyhneme možnému obtížování velmi tvrdohlavými ctitely.

Také v odpovídajícím mailu pro tebe je místo emailové adresy odesilatele zapsán jednocestná emailová adresa@blindmail.kontaktinser.at. Tím my obdřžíme tvůj email a ne tvého emailového partnera. Timto zajístíme v dalším průběhu komunikace s novými adresami, že tvoje prává emailová adresu neobdrží protějšek a jste oba jistí, že chcete změnit vaše osobní data v emailu.

V podrobnosti - navázání kontaktu jinými užívateli

Také emaily od jiných členů, které jsou směrovány na tebe budou posílány anonymně. To je zaprvé důležité, aby byla zachována anonymita protějšku, a za druhé pro tvoji jistotu. Pouze totou cestou můžou být tvoje odpovědi posílány přes kontaktinser.at, a tímto zachovat tvoji emailovou adresu důvěrně.

Důležité: každá anonymní adresa je použítelná jen pro jednu odpověd'.

S tímto omezením dosáhneme toho, že tě nikdo nebude obtěžovat emailem. Nejdříve s odpovědí tvého partnera dáme k dispozici novou platnou emailovou adresu na další kontakt.

V připadě, že tvůj emailový partner se delší dobu neozve, můžeš znovu navázat kontakt jako u prvního kontaktu přes kontaktní inzerát. Jestli také tato možnost selže byl/a jsi zablokován/a, v tomto připadě není možny další kontakt, a není ani žádán.

kontaktní inzeráty pro Rakousko· kontaktinser.at